Rejestracja
Rejestracji dokonuje się jednorazowo. Po przesłaniu formularza rejestracyjnego, otrzymają Państwo e-mail z linkiem aktywującym Państwa konto. Od tej pory przy użyciu unikalnego loginu i hasła będą Państwo mogli samodzielnie rezerwować termin pomiarów skanerem 3D  oraz zapoznać się z pełną ofertą serwisu, a także zdefiniować PROFIL swojej firmy, na podstawie którego realizowane będą usługi.

Rejestracja jest zarazem wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych o firmie, w zakresie przewidzianym ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133, poz. 883.

Rezerwacja wstępna
Po zalogowaniu, pojawia się widok KALENDARZA REZERWACJI, wystarczy wybrać datę lub daty pomiarów, a następnie uzupełnić szczegóły zlecenia. System pozwala wybrać jedynie daty z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, jeżeli chcieliby Państwo zarezerwować skanowanie w krótszym terminie, należy się skontaktować mailowo pod adresem Info@e-rozmiar.pl lub telefonicznie +48 609 117 597.

Szczegóły zlecenia potrzebne do rezerwacji terminu to:
Wybór usługi, przy każdej usłudze podana jest cena netto za pomiar 1 osoby.
Lokalizacja pomiaru, jeżeli rezerwacja jest na kilka dni i kilka różnych lokalizacji należy dokonywać rezerwacji pojedynczo dla każdej lokalizacji.

Przybliżona ilość osób do pomiaru, dzienna ilość osób do pomiaru nie może przekroczyć 400, jeżeli chcą Państwo pomierzyć większą grupę, należy zwiększyć ilość rezerwowanych dni.
Po wypełnieniu w/w informacji otrzymają Państwo, PODSUMOWANIE REZERWACJI z szacunkową wyceną na podstawie zadeklarowanych ilości.

Minimalny koszt wynajmu skanera na 1 dzień to 1.000 PLN netto. Cena obejmuje montaż oraz obsługę. Cena nie obejmuje kosztów transportu.

Opłata rezerwacyjna
Po potwierdzeniu zlecenia poprzez REZERWUJ, na Państwa adres e-mail automatycznie zostanie przesłana faktura PRO-FORMA z opłatą rezerwacyjną w wysokości 500,00 PLN netto, za każdy rezerwowany dzień. Opłata ta stanowi zaliczkę na poczet realizacji zamówienia i o tą kwotę zostanie pomniejszona późniejsza faktura handlowa po wykonaniu usługi skanowania. Jeżeli natomiast usługa nie dojdzie do skutku z winy Zamawiającego, opłata rezerwacyjna przepada.

Fakturę należy zapłacić w przeciągu 3 dni od daty jej wystawienia, po opłaceniu faktury, Twoje zlecenie otrzyma status REZERWACJI POTWIERDZONEJ. Aby mieć pewność, że Twoja płatność dotrze w terminie, prosimy o przesłanie potwierdzenia na adres: info@e-rozmiar.pl.

Jeżeli system bankowy nie odnotuje wpłaty w przeciągu 3 dni roboczych, termin zostanie automatycznie zwolniony bez żadnych konsekwencji.

 

Rezerwacja potwierdzona
Po otrzymaniu statusu REZERWACJI POTWIERDZONEJ przystępujemy do realizacji Twojego zlecenia. Przy pierwszej realizacji poprosimy Państwa o zdefiniowanie TWOJEGO PROFILU, co pozwoli nam analizować dane zgodnie ze specyfiką asortymentu i produkcji w Państwa firmie. W każdej chwili będą mieli Państwo możliwość edycji swojego profilu, a administrator platformy automatycznie otrzyma raport o wprowadzonych zmianach.

Do uzupełnienia TWOJEGO PROFILU może być wymagana specjalistyczna wiedza konstruktora lub technologa w Państwa firmie. Mamy nadzieję, że przygotowany przez nas system podpowiedzi, sprawnie przeprowadzi Państwa przez szereg koniecznych do uzupełnienia pytań. Proces definiowania profilu podzieliliśmy na 5 etapów: 1. WYBÓR ASORTYMENTU / 2. DEFINICJA WYMIARÓW / 3. ZAKRES ROZMIARÓW / 4. TABELA WYMIARÓW / 5. DOBÓR ROZMIARU. Profil firmy musi być gotowy przed planowaną pierwszą realizacją zlecenia. Przed ukończeniem definicji profilu, otrzymają Państwo podsumowanie, które należy dokładnie sprawdzić, a następnie potwierdzić poprzez ZAPISZ PROFIL.

Realizacja zlecenia
W wybranym przez Państwa terminie oraz w podanej lokalizacji, skaner wraz z obsługą będzie gotowy do pracy. Maksymalna ilość osób zaplanowanych na 1 dzień, nie może przekroczyć 300 skanów. Przy planowaniu pomiaru skanerem 3D, należy wziąć pod uwagę WYMOGI URZADZENIA.

Po dokonaniu pomiarów dane przesyłane są drogą internetową do serwera, gdzie administrator platformy, dokona analizy zgodnie z Państwa zleceniem oraz prześle raport z wykonanych pomiarów, a także poinformuje o gotowości pobrania pliku z danymi osobowymi obmierzonych osób.

Ze względu na szczególną dbałość, którą przykładamy do ochrony danych osobowych, przesyłane przez nas raporty będą zawierać jedynie dane w formie ID skanu wraz z wymiarami i wizerunkiem 3D, natomiast NIE będą zawierać danych osobowych takich jak Imię i Nazwisko obmierzonych skanerem osób. Plik z danymi osobowymi będzie znajdował się do pobrania na platformie internetowej E-rozmiar, po zalogowaniu przy użyciu unikalnego loginu i hasła. Oba pliki będą przygotowane w taki sposób, aby nie można było popełnić pomyłki podczas ich łączenia.

Faktura Rozliczeniowa
Po wykonaniu usługi i przesłaniu raportu z obmiaru, wystawimy Państwu fakturę handlową zgodnie z faktycznie przeprowadzoną ilością pomiarów oraz wybraną przez Państwa usługą.
Faktura handlowa zostanie pomniejszona o opłatę rezerwacyjną.

Minimalny koszt wynajmu skanera na 1 dzień to 1.000 PLN netto. Cena obejmuje montaż oraz obsługę i  dojazd na miejsce pomiaru, w dni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00. W przypadku innych ustaleń, zakresu, czasu i godzin pracy, cena ustalana jest indywidualnie.

Cena nie obejmuje kosztów transportu, zostaną zafakturowane zgodnie ze stawką 1,00 PLN netto za 1 km.

Faktura będzie wystawiona przez firmę:
Contec Sp. z o.o. 95-054 Ksawerów, ul. Łódzka 78. NIP 727 00 19 668
KRS 0000142521 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia. XX wydział KRS.

Termin płatności, jeżeli nie ma innych pisemnych ustaleń dotyczących zmiany warunków sprzedaży między Zlecającym usługę, a Wykonującym ją, obowiązuje termin płatności przelewem w przeciągu 7 dni od daty wystawienia faktury.
Wpłaty należy dokonywać zgodnie z podanym na fakturze numerem konta:
Bank Pekao S.A. 74 1240 5585 1111 0000 4883 6041

Udostępnienie danych
Z uwagi na charakter oferowanych przez E-rozmiar usług, dokładamy wszelkich starań, aby gromadzone na Państwa zlecenie dane, były zabezpieczone jak najlepiej. Z tego powodu platforma chroniona jest protokołem szyfrującym SSL, a dostęp do danych możliwy jest jedynie po zalogowaniu przy użyciu unikalnego loginu i hasła, generowanego na Państwa zlecenie. Administrator, ani nikt inny nie zna hasła do Państwa profilu.

Skany przechowywane przez platformę E-rozmiar są w formie identyfikowalnej, tylko na czas realizacji zlecenia, nie dłużej niż 6 miesięcy od daty dokonania pomiaru. Po pisemnym potwierdzeniu przez Zleceniodawcę, zakończenia usługi (nie dłużej niż 6 miesięcy od dokonania pomiaru), dane osobowe są automatycznie usuwane z systemu odpowiednią procedurą niszczenia danych.